Essenza sintetica Sport 4T XR 10W40

25 Tháng Tám, 2018

Dầu động cơ dành cho xe số 4T và xe tay ga
(PKL & PKN)

100% Synthetic
Racing and urban stop-and-go driving
SAE Multigrade 10W40
API SN – JASO MA2

Mô tả

Dầu động cơ dành cho xe số 4T và xe tay ga
(PKL & PKN)

100% Synthetic
Racing and urban stop-and-go driving
SAE Multigrade 10W40
API SN – JASO MA2