Essenza sintetica 4T XR 10W40

25 Tháng Tám, 2018

Dầu động cơ dành cho xe số 4T và xe tay ga
(PKL & PKN)

Fully Synthetic( Ester)
Competition sport and racing
SAE Multigrade 10W40
API SN – JASO MA2

 

Mô tả

Dầu động cơ dành cho xe số 4T và xe tay ga
(PKL & PKN)

Fully Synthetic( Ester)
Competition sport and racing
SAE Multigrade 10W40
API SN – JASO MA2