Dung dịch nước mát essenza COOLe Super R50

6 Tháng Mười Một, 2018

Sử dụng sẵn, không cần pha.
Nhiệt độ sôi : 116 độ C. Nhiệt độ đông cứng: – 37 độ C

Mô tả

Sử dụng sẵn, không cần pha.
Nhiệt độ sôi : 116 độ C. Nhiệt độ đông cứng: – 37 độ C